Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 506 744 443, som ett resultat av en riktad nyemission som offentliggjordes av styrelsen den 1 juni 2022 samt av konvertering av utestående konvertibler.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 909 751 241 aktier och röster i Abliva AB.