Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 26 666 666, som ett resultat av genomförd registrering av riktad nyemission, beslutad av styrelsen den 22 april 2020 och slutförd den 15 juni 2020.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 296 340 132 aktier och röster i Abliva AB.