Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 146 547 924, som ett resultat av en företrädesemission som offentliggjordes av styrelsen den 1 juni 2022.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 1 056 299 165 aktier och röster i Abliva AB.