Catharina Johansson utsedd till ny CFO, tillträder den 1 december

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, meddelar att företaget rekryterat Catharina Johansson till posten som företagets CFO med tillträde den 1 december. Rekryteringsprocessen som inleddes i samband med att företagets tidigare CFO Christian Svensson aviserade sitt beslut att gå vidare till egen konsultverksamhet tidigare i år har därmed avslutats.

NeuroVives tillträdande CFO Catharina Johansson har tidigare arbetat som tf ekonomichef för medicinteknikföretaget Cellavision som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm samt som redovisningsansvarig vid Bong och Alfa Laval Europe. Hon är utbildad civilekonom och är redan idag baserad i Lund där NeuroVive har sitt huvudkontor.

– Catharina Johanssons erfarenhet från ett noterat tillväxtbolag inom medicinteknik med internationell verksamhet gör henne väl förberedd för rollen som NeuroVives CFO. Hennes erfarenhet och drivkraft kommer säkerligen att bli en stor tillgång för NeuroVive i takt med att vi utvecklar vår position som ett ledande bolag med en stor andel internationella samarbeten och intäktskällor, säger NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

– NeuroVive är inne i en mycket intressant utvecklingsfas, och jag ser fram emot att få använda min tidigare erfarenhet från liknande positioner i arbetet med att driva företaget framåt. Jag föredrar dynamiska företag med ständiga utmaningar, vilket gör att jag förväntar mig att passa väl in NeuroVives utvecklingsdrivna verksamhet, säger Catharina Johansson.

NeuroVives tidigare CFO Christian Svensson kommer att finnas tillgänglig på konsultbasis tills Catharina Johansson tillträder samt under en initial inlärningsperiod. Övergången förväntas därmed kunna genomföras på ett smidigt sätt utan att påverka den löpande verksamheten.
 

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2013, kl. 08.00.

Attachments

Release