Intervju med NeuroVives vice vd Jan Nilsson efter rapport

NeuroVives vice vd, Jan Nilsson, berättar om bolagets spännande förvärv från det brittiska forskningsföretaget Biotica.

Klicka på denna länk för att se filmen: http://www.investerarbrevet.se/pages/285

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande
företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till: Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller dess forskningschef Eskil Elmér.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village SE-223 81 Lund Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48 info@neurovive.sewww.neurovive.se

Attachments