NeuroVive bjuder in till bolagspresentation i Stockholm, Göteborg och Malmö

Lund, 23 mars 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) bjuder med anledning av bolagets planerade företrädesemission in till bolagspresentationer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Företrädare för NeuroVive kommer att presentera bolaget, dess forskningsportfölj, utveckling och framtidsutsikter, samt finnas till hands för att svara på frågor.

I samband med presentationerna serveras lättare förtäring samt kaffe och juice. Anmälan görs via länken nedan för önskad ort.

Varmt välkommen!

Malmö
Tid: 10 april 2018, kl. 17-19
Plats: Studio Malmö (Nordenskiöldsgatan 24), rum Satelliten
Anmälan: www.neurovivemalmo.confetti.events

Stockholm
Tid: 17 april 2018, kl. 17-19
Plats: Klara Strand (Klarabergsviadukten 90), rum Ängsö
Anmälan: www.neurovivesthlm.confetti.events

Göteborg
Tid: 19 april 2018, kl. 17-19
Plats: Centralhuset (Nils Ericsonsplatsen 4), rum Orientkusten
Anmälan: www.neurovivegbg.confetti.events

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 08:30.

För mer information, kontakta:
Daniel Schale, Director of Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive  
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).