NeuroVive etablerar dotterbolag i Lyon och breddar samarbetet med HCL

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, har etablerat ett dotterbolag i Lyon, Frankrike. Etableringen är ett led i en breddning av det pågående samarbetet med Hospices Civils de Lyon (HCL) och professor Michel Ovize (OPeRa-programmet) till att även inkludera läkemedelsutveckling för strokebehandling. Dessutom sammanfaller skapandet av en juridisk enhet i Frankrike med det förberedande arbetet inför en eventuell lansering av bolagets produkt CicloMulsion®.

NeuroVive har ett pågående samarbete med Hospices Civils de Lyon (HCL) och professor Michel Ovize inom kardiovaskulära sjukdomar (OPeRa-programmet) som hittills fokuserat på hjärtrelaterade sjukdomar. Genom att etablera ett dotterbolag i Frankrike, NeuroVive France, ökar NeuroVive sin närvaro i landet och breddar samtidigt samarbete till att även inkludera läkemedelsutveckling för strokebehandling.

Det breddade samarbetet ger NeuroVive unik tillgång till modeller för preklinisk testning av nya läkemedelskandidater och kompetens inom olika typer av reperfusionsskador som utgör kliniskt viktiga problem vid akuta medicinska tillstånd såsom bland annat hjärtinfarkt och stroke. Denna tillgång kommer att kunna utnyttjas inom ramen för det nyligen kommunicerade samarbetet med Isomerase Therapeutics för vidareutveckling av NVP014-projektet som därmed får en nära koppling till det breddade samarbetet med HCL.

Etableringen av ett dotterbolag i Frankrike ger möjlighet att delta som industriell partner i ansökningar om nationella medel i Frankrike (RHU-anslag), och en ansökan som kan ge uppemot 10 miljoner euro under en femårsperiod där NeuroVive ingår tillsammans med HCL och ytterligare industriella partners är redan inlämnad. Besked för denna ansökan väntas troligtvis under hösten. Det finns en risk att ansökan avslås och att konsortiet inte erhåller något anslag.

I dagsläget har NeuroVive en konsultanställd person på plats i Lyon som huvudsakligen sköter kontakten med HCL och arbetet med CIRCUS-studien. Om anslag beviljas, antingen från existerande eller framtida ansökningar om nationella eller internationella medel, är tanken att projektanställa forskningspersonal för den utökade satsningen inom stroke för att kunna genomföra prekliniska och kliniska studier.

– Denna breddning av NeuroVives samarbete med HCL till att även inkludera läkemedelsutveckling för strokebehandling utgör en utmärkt möjlighet att ännu bättre utnyttja de resurser och det kontaktnät som vi erhåller via OPeRa-programmet. Tidpunkten för etablering av ett franskt dotterbolag är dessutom perfekt med tanke på NeuroVives operativa verksamhet i Frankrike. De första resultaten från CIRCUS-studien förväntas under andra halvan av 2015 och inför en eventuell lansering i Frankrike behöver NeuroVive en juridisk enhet i landet, säger NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se. Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller operativ chef Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48, info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2015, kl 8.30 CET.

Attachments

Release