Utvecklingen av NVP014 för strokebehandling går in i ny fas tillsammans med Isomerase Therapeutics

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolagets utvecklingsprojekt NVP014 inom behandling av ischemisk stroke går in i en ny fas tillsammans med den engelska samarbetspartnern Isomerase Therapeutics. Det tidigare samarbetet med holländska to-BBB avslutades i slutet av 2014, och baserat på erhållna resultat utvecklas nu nya molekyler och en effektivare metod för penetration av blod- hjärnbarriären.

NeuroVive har bedrivit ett samarbete med to-BBB Technologies B.V. i Holland för utveckling av NVP014 inom behandling av ischemisk stroke med avslutning under slutet av 2014. Eftersom to-BBB genomgick en omstrukturering strax innan samarbetet avslutades och senare gick i konkurs har NeuroVive valt att ta projektet till nästa fas tillsammans med den engelska samarbetspartnern Isomerase Therapeutics. Med stöd av ny kemi i form av kemiplattformen som NeuroVive förvärvade av Biotica under 2013, och nya modeller för studier av penetration av blod- hjärnbarriären är målsättningen att identifiera läkemedelskandidater för klinisk utveckling inom framförallt strokebehandling.

Det tidigare projektet med to-BBB finansierades med ett EU-anslag (Eurostars™) via svenska VINNOVA, och VINNOVA har godkänt NeuroVives beslut att gå vidare med utvecklingen tillsammans med Isomerase Therapeutics. Nytt finansiellt stöd söks nu via bland annat VINNOVA.

Samarbetet med Isomerase har redan genererat nya substanser som är i preklinisk utvärdering.

– Den satsning som vi nu har inlett tillsammans med Isomerase Therapeutics bygger på resultat från vårt tidigare projekt, men vi arbetar nu vidare med molekyler baserade på samma kemiplattform som används för NVP018/NVP019 som vi ser som nästa generations cyklofilinhämmare. Vi utvecklar även en ny metod för att bättre passera blod- hjärnbarriären än vad som var möjligt med to-BBBs beredningsform, säger Magnus Hansson, Senior Scientist på NeuroVive.

– Det tidigare samarbetet med to-BBB, det pågående samarbetet med Isomerase samt under våren inskickade ansökningar om forskningsanslag tillsammans med strategiska partners inom Europa har breddat projektplattformen för NVP014. Detta ökar våra möjligheter att ta fram effektiva läkemedelskandidater för behandling av ischemisk stroke, fortsätter Magnus Hansson.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se. Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller operativ chef Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015, kl 8.30 CET.

Attachments

Release