NeuroVive förstärker organisationen med Cecilia Hofvander som ansvarig för IR och kommunikation

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att man rekryterat Cecilia Hofvander till posten som Investor Relations and Communications Director med tillträde den 1 juni 2016 för att förstärka resurserna gällande bolagets kommunikation.

Cecilia Hofvander har sedan 15 år arbetat på Active Biotech AB, varav de senaste åtta åren som assisterande IR-direktör och affärsutvecklare. Hon har en B.Sc examen i kemi och molekylärbiologi från Lunds universitet och har genomfört ett Communication Executive Program vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Som nytillträdd vd är ett av mina prioriterade områden att stärka våra kommunikationsresurser. Cecilias kommunikationskompetens i kombination med erfarenhet från bioteknikindustrin kommer vara värdefullt, säger NeuroVives vd Erik Kinnman.

Cecilia Hofvanders breda erfarenhet och bakgrund omfattar förutom IR- och kommunikationsansvar också ansvar för affärsutvecklingsprocesser och arbete med finansiella transaktioner och internationella kliniska prövningar av läkemedelskandidater.

– NeuroVive har en mycket intressant projektportfölj och är inne i ett spännande skede med avläsning av kliniska studier inom det närmsta året. Jag ser fram emot att genom effektiv kommunikation av de aktiviteter och den läkemedelsutveckling som bolaget och dess samarbetspartners genomför, vara med och utveckla bolaget vidare. Jag månar om öppenhet och tydlighet i kommunikationen och på så sätt bygga långsiktiga relationer med bolagets olika intressenter, säger Cecilia Hofvander.

Fram till att Cecilia Hofvander påbörjat sin anställning kommer Christine Tadgell från InVentive Health koordinera NeuroVives externa kommunikation. Samarbetet med IR konsulten Laika Consulting kommer att fortsätta även framgent.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®) utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media– och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)46 275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 11 april 2016, kl. 08:30 CET.

Attachments

Release