NeuroVive förtydligar sin strategi för NeuroSTAT

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) meddelar i dag att bolaget avser att inleda en process med målet att överföra rättigheterna att utveckla och kommersialisera sitt NeuroSTAT-program till ett nytt bolag i USA. Insatsen är i linje med NeuroVives strategi att fokusera sina resurser på sina projekt inom primära mitokondriella sjukdomar (PMD), KL1333 och NV354. Processen kommer att inledas omedelbart med planen att, förutsatt finansiering, etablera det nya bolaget under andra halvåret 2020.

Planen att överföra NeuroSTAT-tillgångarna till ett nytt bolag är ett ytterligare steg mot att inrikta bolaget på kärnverksamheten – programmen för primär mitokondriell sjukdom (PMD), KL1333 som snart ska gå in i patientdelen av den pågående fas Ia/b-studien och NV354 som förbereds för en fas I-studie som planeras starta under första halvåret 2021. NeuroVive kommer att licensiera utvecklingen av och de kommersiella rättigheterna för NeuroSTAT till det nya bolaget när det är etablerat, med undantag för rättigheterna på den asiatiska marknaden som kommer att stanna kvar inom NeuroVive Asia Ltd.

Syftet med att etablera ett nytt bolag är att öka möjligheterna att skapa värde i det kliniska programmet NeuroSTAT, som är redo för fas II i USA, där FDA har godkänt IND-ansökan och beviljat programmet Fast Track-status.

”Ledningen och styrelsen är övertygade om att med tanke på fokus på PMD-strategin kan en avknoppning av NeuroSTAT säkerställa värdeskapande, både för TBI-patienter och för våra aktieägare. Genom det ökade fokuset på våra PMD-projekt kan vi lägga våra resurser och likviden från den föreslagna företrädesemissionen på KL1333 och NV354 ”, sa Erik Kinnman, VD på NeuroVive.

NeuroVives målsättning är att utse och arbeta nära med lämpliga amerikanska rådgivare för att optimera införlivandet av det nya bolaget, samt att utröna en långsiktig finansieringsstrategi för NeuroSTAT.