NeuroVive: Förvärv av nya potenta cyklofilinhämmare från Biotica (UK)

Notera: Detta är en svensk version av engelskspråkigt PM publicerat av NeuroVive 2013-03-11
Lund, den 11 mars 2013. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett svenskt läkemedelsföretag inom mitokondriell medicin, meddelar att man slutfört förvärvet av en portfölj av nya cyklofilinhämmare och tillhörande immateriella rättigheter samt tillgångar inom den aktuella teknikplattformen från det brittiska biotech-företaget Biotica Ltd. Förvärvet av dessa tillgångar är ett betydelsefullt strategiskt steg eftersom det breddar och fördjupar NeuroVives egen produktportfölj av nya mitokondriella läkemedel. De ekonomiska detaljerna kring affären offentliggörs inte.

Den förvärvade portföljen av cyklofilinhämmare tillhör en helt ny familj av molekyler med beteckningen Sangamides och är baserade på en ny och unik kemisk plattform av så kallade polyketider kring vilka NeuroVive också förvärvar de immateriella rättigheterna. Dessa nya cyklofilinhämmare förväntas utgöra basen för en kommande generation av bolagets produkter inom ett brett fält av sjukdomar inklusive kardio- och neuroprotektion.

NeuroVive har tagit såväl CicloMulsion® som NeuroSTAT® till klinisk utvecklingsfas för behandling av reperfusionsskador vid hjärtinfarkt respektive traumatiska hjärnskador. De båda produkternas verkningsmekanism består i att motverka mitokondriers död i skadade celler och den kaskad av intracellulära biokemiska händelser som leder till sekundär celldöd. Genom att skydda cellernas mitokondrier förväntas NeuroVives produkter säkerställa att energiproduktionen i cellerna upprätthålls och att de skadade cellernas normala regenerativa mekanismer kan reparera och bevara cellerna. CicloMulsion® är för närvarande i en klinisk fas III-studie omfattande ca 1000 patienter. Studien utvärderar bland annat läkemedlets möjligheter att minska dödligheten och begränsa antalet patienter som får hjärtkomplikationer efter stentning vid infarkt. Rekryteringen till studien beräknas vara avslutad i slutet av 2013.

VD Mikael Brönnegård kommenterar:
”Förvärvet av Bioticas produktportfölj av cyklofilinhämmare kommer att stärka NeuroVives position som ett av de ledande företagen inom mitokondriell medicin och att utveckla cyklofilinhämmare för kardio- och neuroprotektion. De nya molekylerna är de mest kraftfulla mitokondrieskyddande ämnena vi någonsin har testat och med molekylernas nya kemi förstärker vi avsevärt vår produktportfölj. Genom att fortsätta utvecklingen av dessa Sangamider får NeuroVive en fantastisk möjlighet att i en framtid ta väsentligt förbättrade och patentskyddade generationer av produkter till marknaden och ytterligare betona betydelsen av mitokondriell medicin inom en rad sjukdomar.”

Om NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
NeuroVive Pharmaceutical AB (www.neurovive.se), ett svenskt läkemedelsföretag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta kardiovaskulära och neurologiska skador genom mitokondrieprotektion. 

NeuroVives första produkter baseras på en särskild formulering av cyklofilinhämmaren cyklosporin-A som förväntas begränsa den sekundära vävnadsdöd som orsakas av akuta kardiovaskulära och neurologiska skador genom att förhindra att de drabbade cellernas mitokondrier förstörs och därigenom motverka den kaskad av intracellulära biokemiska händelser som leder till celldöd. NeuroVives produkt, CicloMulsion®, är den första cyklofilinhämmaren som utvecklas för behandling av reperfusionsskador. CicloMulsion® är för närvarande i en klinisk fas III studie, omfattande 1000 patienter, i vilken preparatets förmåga att reducera reperfusionsskador i patienter med myokardiell infarkt utvärderas. NeuroVive utvecklar också NeuroSTAT®, på väg in klinisk fas IIa, för behandling av patienter med svåra traumatiska hjärnskador. Båda indikationerna kännetecknas av omfattande medicinska behov och av att det ännu inte finns några godkända farmakologiska behandlingar att tillgå.

NeuroVives pipeline omfattar även en cyklofilinhämmare för stroke och läkemedelskandidater som verkar på mitokondrierna i syfte att reglera cellernas energiproduktion. 

NeuroVives aktie är listad på AktieTorget (www.aktietorget.se).

Om Biotica Technology Limited
Biotica Technology Limited är ett privatägt biotech-företag som arbetar med upptäckter och utveckling av nya polyketid-baserade terapier för framtagandet av nya läkemedel för behandling av en rad allvarliga sjukdomar. Bioticas pipeline omfattas en ny klass av cyklofilinhämmare, benämnd Sangamides, som är baserad på en ny polyketidkemi. Sangamides är amid-analoger av den naturligt förekommande polyketiden Sanglifehrin A, och framställs genom Bioticas polyketidteknologi.

Biotica grundades 1996 och är baserat i Cambridge, Storbritannien. I januari 2013 inledde Biotica ett insolvens/rekonstruktionsförfarande.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD
Telefon: 070-299 62 64
E-post: info@neurovive.se

Presskontakt:
Citigate Dewe Rogerson: Nina Enegren / David Dible
Telefon: +44 207 282 1050
E-post: nina.enegren@citigatedr.co.uk

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Telefon: 046-275 62 20 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Attachments

PDF