NeuroVive har anställt en Clinical Trial Manager

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har rekryterat Gunilla Lindgren till positionen som företagets Clinical Trial Manager. Rekryteringen gör det möjligt för bolaget att säkerställa en fortsatt hög kvalitet och effektiv drift av pågående och framtida kliniska prövningar i takt med att den nuvarande expansionsfasen fortsätter. Gunilla Lindgren har gedigen erfarenhet från liknande positioner med internationell inriktning inom såväl Astra Zeneca som Quintiles.

NeuroVive är för närvarande inne i en stark tillväxtfas med flera internationella kliniska studier samt lovande läkemedelskandidater under preklinisk utveckling. Det gör att bolaget förväntar sig en fortsatt hög aktivitet inom området kliniska studier under de kommande åren. Ledningen har därför rekryterat Gunilla Lindgren till positionen som clinical trial manager med ansvar för att säkerställa att nuvarande och framtida kliniska prövningar utförs på ett effektivt sätt med hög kvalitet samt inom de tids- och budgetramar som utformas för de olika projekten.

Gunilla Lindgren har gedigen erfarenhet från liknande positioner hos ledande internationella bolag inom läkemedelssektorn som Astra Zeneca och Quintiles. Hennes anställning hos NeuroVive påbörjas den 21 december 2014.

– Den här rekryteringen gör det möjligt för NeuroVive att fortsätta den nuvarande expansionsfasen och planera för en fortsatt högkvalitativ drift av pågående och framtida kliniska prövningar. Gunilla Lindgrens erfarenhet från större internationella bolag kommer att bli mycket värdefull i samband med denna process, och jag är mycket glad över att kunna hälsa henne välkommen till NeuroVive, säger Jan Nilsson, operativ chef på NeuroVive.

– Att få vara med om att skapa en ännu mer kapabel och skalbar verksamhet inom kliniska prövningar hos ett nytänkande och expansivt företag som NeuroVive känns som en mycket spännande utmaning. Jag tror att jag kommer att passa väl in i denna process då jag kan kombinera mina erfarenheter från större koncerner med den starka drivkraft som finns hos NeuroVive, säger Gunilla Lindgren.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller operativ chef Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2014, kl 8.30 CET.

Attachments

Release