NeuroVive inbjuder till telefonkonferens och webbsändning om avtalet med Yungjin Pharm

Lund den 2 maj 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) (”NeuroVive”) inbjuder till telefonkonferens och webbsändning imorgon den 3 maj 2017, kl.14.00, där utförligare information kommer att presenteras angående avtalet med Yungjin Pharm vilket annonserades nu på morgonen.

Erik Kinnman, VD och Magnus Hansson, Medicinsk chef ger en presentation och svarar på frågor efter presentationen.

För att lyssna på presentationen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/neurovive-2017-05-03-pressconference/register

För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, ring något av nedanstående telefonnummer:

SE: +46856642663

UK: +442030089808

US: +18557532236

För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund

Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com