NeuroVive inleder IR-satsning med Laika Consulting

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har inlett ett samarbete inom IR-kommunikation med Laika Consulting, ett företag som specialiserat sig på att hjälpa noterade bolag och finansiella aktörer med deras finansiella kommunikation.

Samarbetet kommer att inledas omgående och innebär startskottet för en IR-satsning med syfte att skapa en bättre och tydligare dialog med NeuroVives aktieägare och marknaden i stort. Den första åtgärden blir att genomföra en aktieägarundersökning gentemot bolagets över 2 500 aktieägare för att sammanställa värdefulla synpunkter inför det fortsatta arbetet.

– NeuroVive är inne i ett mycket intressant skede, och jag ser verkligen fram emot fortsättningen av innevarande år. För att stärka vår kommunikation och samtidigt göra det möjligt för mig att fokusera på den löpande verksamheten känns det som ett naturligt steg att inleda ett samarbete med Laika Consulting, säger NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

– Jag är mycket glad över att anta utmaningen att lyfta NeuroVives IR-kommunikation till en helt ny nivå. Med nio års erfarenhet av finansiell kommunikation inom framförallt finansmarknaden är jag övertygad om att vi är rätt samarbetspartner för detta uppdrag, säger Laika Consultings vd Ingmar Rentzhog.

För en snabbare respons vid frågor från aktieägare, media och andra intressenter har följande dedikerade kontaktvägar skapats för IR-frågor: Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se.

Det går även att kontakta någon av följande personer för mer information:

Mikael Brönnegård, VD NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Telefon: 046-275 62 20, E-post: info@neurovive.se

Ingmar Rentzhog, VD Laika Consulting AB

Telefon: 08-440 82 40, E-post: ingmar.rentzhog@laika.se

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett ledande svenskt forskningsföretag som utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta kardiovaskulära och neurologiska skador genom mitokondrieprotektion. NeuroVives projektportfölj innehåller läkemedelskandidater för skydd vid reperfusionsskada i samband med hjärtinfarkt, för nervcellsskydd vid traumatisk hjärnskada samt för hjärncellsskydd vid stroke. Dessutom arbetar NeuroVive med ett antal andra projekt inom cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar.

Om Laika Consulting

Laika Consulting är ett av Sveriges största oberoende kommunikationsföretag inom finansbranschen. Laika är experter på finansiell kommunikation för finansiella- och noterade bolag och fungerar som den naturliga länken mellan dess uppdragsgivare och kunder. Bland de som anlitar Laika återfinns banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och noterade bolag i behov av finansiell kommunikation.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48

E-post: info@neurovive.se

Hemsida: www.neurovive.se

Attachments

Release