NeuroVive: Möte i Washington DC och presentation av NeuroVive inför den amerikanska kongressens arbetsgrupp för traumatiska hjärnskador

Under veckan 5-9 mars deltog NeuroVive i en konferens om traumatiska hjärnskador (traumatic brain injury, TBI) i Washingon DC där bolaget presenterade det planerade kliniska utvecklingsprogrammet med produkten NeuroSTAT®. NeuroVive var en av sponsorerna av mötet som var den andra årliga konferensen om utveckling av läkemedel och diagnostik av TBI. Deltagarantalet hade tredubblats sedan det första mötet 2011, vilket visar hur angeläget ämnet är.

Under veckan fick NeuroVive också tillfälle att träffa representanter för USA-kongressens arbetsgrupp för traumatiska hjärnskador inför vilken NeuroVive presenterade sin läkemedelsutveckling inom nervcellsskydd och deltog i diskussioner kring utveckling av en gemensam internationell handlingsplan för framtagandet av effektiva nervcellsskyddande läkemedel. I USA har frågan om avsaknaden av nervcellsskyddande läkemedel varit livligt debatterad sedan det uppmärksammats att hemvändande amerikanska soldater lidit svåra skador efter att ha utsatts för olika slags huvudtrauma. Ett uppföljande möte mellan företrädare för NeuroVive och kongressledamöterna planeras till den så kallade ”TBI Fair” som kommer att hållas i Washington DC i slutet av mars. Syftet med de olika marknadsaktiviteterna är att positionera NeuroVive och NeuroSTAT® på den amerikanska marknaden inför kommande kliniska studier med NeuroSTAT® i USA.

Veckan i USA avslutades med möte vid det stora barnsjukhuset i Philadelphia och den forskargrupp som har specialiserat sig på effekterna av cyklosporin-A på skallskador hos barn. Gruppen har nyligen erhållit ett 5-årigt anslag på 6.7 MUSD från det amerikanska forskningsrådet (NIH/NINDS) för klinisk prövning med cyklosporin-A i barn. Cyklosporin-A är den verksamma substansen i NeuroSTAT® och NeuroVive planerar samarbete inom både forskning och klinisk utveckling med universitetet och barnsjukhuset i Philadelphia.

VD Mikael Brönnegård kommenterar:
”Deltagandet i TBI-konferensen samt mötet med arbetsgruppen i kongressen och diskussionerna med forskarna och barnläkarna i Philadelphia har varit mycket givande och min förhoppning är att diskussionerna banar väg för NeuroVives planerade studier med framför allt NeuroSTAT® men även bolagets kommande produkter på den amerikanska marknaden. Det planerade samarbetet kan resultera i en unik möjlighet att studera NeuroSTAT®s effekter på en djurmodell av TBI som motsvarar barnens olika åldrar.”

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF