NeuroVive: NeuroVive tidigarelägger publicering av årsredovisning

NeuroVive kommunicerade i bolagets bokslutskommuniké per 2012-02-21 att årsredovisning för räkenskapsåret 2011 var planerad att publiceras i april 2012. NeuroVive reviderar härmed den planerade tidpunkten för publicering till den 28 mars 2012. Publicering sker på bolagets (www.neurovive.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

NeuroVive kommunicerade i bolagets bokslutskommuniké per 2012-02-21 att årsredovisning för räkenskapsåret 2011 var planerad att publiceras i april 2012. NeuroVive reviderar härmed den planerade tidpunkten för publicering till den 28 mars 2012. Publicering sker på bolagets (www.neurovive.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. 

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF