NeuroVive: NeuroVive etablerar dotterbolag i Kina

Lund, 15 December 2011
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har sedan 2010 utvärderat den kinesiska marknaden för utveckling, produktion, distribution och försäljning av bolagets framtida produkter. Kina är en av världens just nu mest expansiva läkemedelsmarknader. Som ett led i arbetet med att identifiera en utvecklingspartner för NeuroVives produktportfölj i Kina bildas nu tillsammans med den lokala samarbetspartnern, Foundation Asia Pacific Ltd (FAP), ett dotterbolag, NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd. Det nya bolaget ägs till 70% av NeuroVive Pharmaceutical AB och till 30% av Foundation Asia Pacific Ltd. Bolaget är registrerat i Hong Kong.

”Etableringen av vårt dotterbolag i Kina ger NeuroVive möjlighet att verka på den kinesiska marknaden och att utveckla samarbeten och kundrelationer kring bolagets produktportfölj. Ett dotterbolag i regionen ger närhet till kunder, distributörer och opinionsbildare. Samarbetet med FAP möjliggör för NeuroVive att få direkt tillgång till dessa nätverk och ger goda förutsättningar för nya partnerskap avseende produktutveckling, produktion och senare distribution och marknadsföring av bolagets kommande produkter. Det skapar nya kontaktytor mot industriaktörer och myndigheter inom bolagets affärsområden”, kommenterar Mikael Brönnegård, VD för NeuroVive Pharmaceutical AB.

Prognoser för läkemedelsmarknadens utveckling i Asien indikerar att marknaden för läkemedel i Kina kommer att växa med cirka 20% per år fram till år 2016, vilket motsvarar det högsta tillväxttalet i Asien. Det ger ett totalt marknadsvärde på cirka 150 miljarder dollar och kommer att ge Kina positionen som den största marknaden för läkemedel i Asien år 2016. Det finns idag en mycket stor potential för nervcellsskyddande läkemedel i Kina och akuta neurologiska tillstånd såsom traumatiska hjärnskador och stroke är ett växande samhällsproblem med signifikanta medicinska behov. 

”Kina är en av världens just nu hetaste läkemedelsmarknader. Sverige har sedan lång tid tillbaka ett mycket gott anseende i Kina och då inte minst för vårt kunnande inom Life Science. NeuroVive är just ett sådant företag som skapar stort intresse genom sitt unika forskningsområde. NeuroVive och andra läkemedelsbolag kan utöka sin konkurrenskraft genom att söka sig hit och etablera sig på den kinesiska marknaden”, säger Lennart Dreyer, styrelseordförande FAP.

NeuroVive Pharmaceutical AB
NeuroVive Pharmaceutical AB (www.neurovive.se) bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin hämmare, för behandling av akuta hjärnskador, reperfusionsskador vid hjärtinfarkt och andra akuta skador där energiproduktionen i cellens mitokondrier är kritisk för sjukdomsförloppet. Bolagets forsknings- och utvecklingsprogram fokuserar på utvecklingen av nya varianter av cyklofilin hämmare och studier av mekanismer för transport av dessa läkemedel över blod-hjärn barriären till det centrala nervsystemet. Bolagets första produkt NeuroSTAT® har genomgått klinisk prövning i människa med avseende på farmakokinetik och säkerhetsaspekter.

Foundation Asia Pacific Ltd
Foundation Asia Pacific Ltd (FAP) (www.fapeast.com) etablerar och utvecklar företag och affärer, företrädesvis inom Life Science, på den asiatiska marknaden. FAP har ett omfattande internationellt nätverk och lång erfarenhet av att utveckla affärer i Asien och då särskilt i Kina. FAPs mål är att påskynda ökningen av bolagets värde i samarbete med partners. Foundation Asia Pacific etablerar endast långsiktigt partnerskap med utvalda företag. 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD, NeuroVive Pharmaceutical AB
Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Web: www.neurovive.sewww.neurovive.com

Lennart Dreyer, styrelseordförande, Foundation Asia Pacific Ltd (FAP)
Telefon: 073-500 72 75, +86 137 1876 1685
E-post: lennart@asiaBRL.com
Web: www.fapeast.com

Attachments

PDF