NeuroVive: NeuroVive flyttar till Medicon Village

Under den första veckan i maj flyttar NeuroVive sitt huvudkontor till det nyinrättade Medicon Village (www.mediconvillage.se), Astra Zenecas tidigare lokaler i Lund. Härmed får NeuroVive tillgång till ändamålsenliga kontorsutrymmen, möteslokaler och konferensrum. Dessutom får NeuroVive tillgång till laboratorielokaler samt olika viktiga servicefunktioner såsom logistik för konferenser och affärsmöten.

VD Mikael Brönnegård kommenterar:

”NeuroVive har under det senaste året vuxit, vilket har ställt krav på såväl organisation som lokalfråga. Mot bakgrund av detta är det med glädje jag kan konstatera att vi nu flyttar in i en ny och spännande industriell bioteknik- och läkemedelsutvecklingsmiljö som kommer att främja NeuroVives fortsatta utveckling som läkemedelsbolag. Interaktioner med andra bolag inom Medical Village samt tillgång till olika servicefunktioner kommer att skapa bra förutsättningar för vår dagliga verksamhet.” 

Forskningschef Eskil Elmér kommenterar:
”Medicon Village är en flexibel miljö där små företag kan växa. För NeuroVive är tillgången på kommersiella laboratorielokaler viktiga, då vi nu går in i en aktiv utvecklingsfas i samarbetet med Selcia och to-BBB. NeuroVives forsknings- och utvecklingsenhet vid Medicon Village kommer på ett utmärkt sätt komplettera det pågående samarbetet med Enheten för mitokondriell patofysiologi vid Lunds universitet.”

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVives nya adress och kontaktuppgifter:
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 60 00 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com

Besöksadress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Attachments

PDF