NeuroVive: NeuroVives företrädesemission genomförd

Under april och maj 2012 genomförde NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) en företrädesemission där även allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 220 189 aktier och NeuroVive tillförs därmed cirka 54,9 MSEK före emissionskostnader. Cirka 32,7 MSEK tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 2 MSEK tecknades utan stöd av företrädesrätt. Detta medför att garantitecknare tilldelas aktier motsvarande cirka 20,2 MSEK.

Teckning och tilldelning i emissionen

2 515 434 aktier (cirka 50,5 procent av emissionsvolymen) tecknades och tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. 152 929 aktier (cirka 3 procent av emissionsvolymen) tecknades och tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt. Garantitecknare tilldelas därmed 1 551 826 aktier.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i NeuroVive att uppgå till 19 163 046 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 958 152,30 SEK. 

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juni 2012.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission AB var finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

VD Mikael Brönnegård kommenterar:
”Genom nyemissionen har vi nu möjlighet att gå vidare med vårt intensiva forsknings- och utvecklingsarbete samt våra planerade kliniska prövningar för att få läkemedelskandidaterna färdiga för marknadslansering. Vi har förhoppningar att under de kommande åren kunna lansera vårt första läkemedel inom neuroprotektion och därefter ytterligare läkemedel inom andra stora sjukdomsgrupper. Vi ser fram emot en fortsatt spännande utveckling av bolaget och jag välkomnar såväl tidigare som nya aktieägare att följa med på denna resa.”

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 60 00 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Attachments

PDF