NeuroVive: NeuroVive förstärker styrelsen

Styrelsen för NeuroVive utökas och förstärks genom att Jan Nilsson och Arne Ferstad rekryteras som externa och oberoende styrelseledamöter med tillträdesdag den 10 juni 2010. Såväl Jan Nilsson som Arne Ferstad har omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling och produktkommersialisering i såväl mindre som större läkemedelsföretag på nationell och internationell nivå. De har även bred erfarenhet av affärsutveckling inom bioteknik och läkemedel.

Jan Nilsson arbetade under lång tid på Schering-Plough AB där han på olika chefspositioner ansvarade för bolagets verksamhet inkluderande bland annat produktlanseringar och marknadsföring av läkemedel. Under tiden på Schering-Plough var Jan Nilsson också ansvarig för etablering av en nordisk biotech-organisation för bolagets produkter med tillhörande försäljningsorganisation. Jan Nilsson var under ett antal år även börs-VD för Tripep AB och har genom sitt arbete i ledande positioner på större och mindre läkemedelsbolag byggt upp gedigen kunskap inom läkemedelsutveckling och affärsutveckling.

Arne Ferstad har varit ansvarig för Baxter Healthcares affärer i Norden och Beneluxländerna samt President för europeiska Baxter Renal Division. Arne Ferstad har även varit chef för Baxters Bioscience-affärer i Asien och har också haft ledande positioner inom R&D på Baxter. Arne Ferstad har senast varit General Manager och Vice President på Pharmacia Corporation och har bred erfarenhet inom biotekniksektorn inklusive affärs- och läkemedelsutveckling samt marknadsföring på internationell nivå. 

Kommentar styrelseordförande Greg Batcheller
Rekryteringarna av Jan Nilsson och Arne Ferstad till NeuroVives styrelse är ett viktigt steg för bolaget i den vidare utvecklingen som kommersialiseringsorienterat företag. Jan Nilsson och Arne Ferstad kommer med sin erfarenhet av affärsutveckling och kommersialisering av läkemedel att komplettera managementteamet i NeuroVive i såväl det strategiska som det operativa arbetet. Det är mycket lyckosamt och positivt att vi har lyckats attrahera personer som Jan Nilsson och Arne Ferstad till NeuroVives styrelse.

Greg Batcheller
Styrelseordförande, NeuroVive

Kommentar verkställande direktör Mikael Brönnegård

Genom rekrytering av Jan Nilsson och Arne Ferstad till NeuroVives styrelse kommer bolaget att tillföras viktig och kompletterande kompetens inom avgörande områden för utveckling och kommersialisering av läkemedel. De tillför båda viktig kompetens för NeuroVives fortsatta arbete. Jag välkomnar Jan Nilsson och Arne Ferstad som nya styrelsemedlemmar i NeuroVive.

Mikael Brönnegård
VD, NeuroVive

NeuroSTAT®
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporin-baserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare, för nervcellsskyddande bruk. Den aktiva substansen i NeuroVives första produkt NeuroSTAT®, cyklosporin-A, har i många år använts i människa i immunförsvarshämmande syfte, till exempel vid organtransplantationer. Den etablerade intravenösa cyklosporin-A-baserade produkten på marknaden för immunförsvarshämning innehåller såväl cremofor (Cremophor® EL) som etanol. Cremofor har rapporterats orsaka överkänslighetsreaktioner (anafylaxi) i behandlade patienter. Med NeuroSTAT®, en cremofor- och etanolfri produkt, avser NeuroVive kunna erbjuda vårdgivare ett bättre alternativ för etablerad användning av cyklosporin-A vid immunförsvarshämning och för framtida användning vid akuta neurologiska skador. 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070 299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF