NeuroVive: Sista dag för handel med BTA

Under april och maj 2010 genomförde NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) en företrädesemission som blev övertecknad. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är fredagen den 28 maj 2010. Stoppdag är den 2 juni 2010.

1 867 857 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 4 juni 2010. Efter registreringen kommer det totala antalet aktier i NeuroVive att uppgå till 

14 942 857 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 747 142,85 SEK. 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård
VD, NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Telefon: 046-288 01 10 (direkt); 070-299 62 64 (mobil)
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporin-baserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare, för nervcellsskyddande bruk. Den aktiva substansen i NeuroVives första produkt NeuroSTAT®, cyklosporin-A, har i många år använts i människa i immunförsvarshämmande syfte, till exempel vid organtransplantationer. Den etablerade intravenösa cyklosporin-A-baserade produkten på marknaden för immunförsvarshämning innehåller såväl cremofor (Cremophor® EL) som etanol. Cremofor har rapporterats orsaka överkänslighetsreaktioner (anafylaxi) i behandlade patienter. Med NeuroSTAT®, en cremofor- och etanolfri produkt, avser NeuroVive kunna erbjuda vårdgivare ett bättre alternativ för etablerad användning av cyklosporin-A vid immunförsvarshämning och för framtida användning vid akuta neurologiska skador.

Attachments

PDF