NeuroVive: NeuroVive har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm

NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt NeuroVive Pharmaceutical AB:s (publ) ansökan om notering av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Första dag för handel med aktien på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, blir den 10 april 2013. Noteringsprospekt kommer att publiceras inom kort på bolagets hemsida, www.neurovive.se.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen och någon nyemission av nya aktier sker inte i samband med noteringen. Noteringen innebär att handeln i NeuroVives aktie flyttas från handelsplatsen AktieTorget till NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap är den 10 april 2013. Handeln med NeuroVives aktier på AktieTorget upphör därmed och sista dag för handel på AktieTorget är den 9 april 2013. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, NVP, ISIN-kod SE0002575340. 

VD Mikael Brönnegård kommenterar: ”Sedan NeuroVive grundades har vi tagit stora kliv framåt i forsknings- och utvecklingsarbetet, från att vara ett forskningsbolag med en läkemedelskandidat till att vara ett bolag med flera starka läkemedelskandidater inom det breda området mitokondriell medicin. Det har varit ett stort intresse för NeuroVive och aktien under tiden på AktieTorget och det är nu dags att ta nästa stora steg. Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, syftar till att skapa en ökad metvetenhet om bolagets verksamhet och underlätta bolagets fortsatta tillväxt då kommande intensiva forsknings- och utvecklingsprogram samt kliniska studier kommer att kräva en större finansiell bas än tidigare. Vi bedömer att NeuroVive kommer att gynnas av den kvalitetsstämpel som noteringen innebär och det är vår förhoppning att den medför ett ökat intresse för NeuroVive och dess aktie.”

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som kommer att publiceras inom kort på bolagets hemsida, www.neurovive.se.

Rådgivare: Sedermera Fondkommission AB har varit rådgivare i samband med noteringsprocessen. 

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD
Telefon: 070-299 62 64
E-post: info@neurovive.se

Presskontakt:
Citigate Dewe Rogerson: Nina Enegren / David Dible
Telefon: +44 207 282 1050
E-post: nina.enegren@citigatedr.co.uk

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Telefon: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com

Attachments

PDF