NeuroVive: NeuroVive publicerar noteringsprospekt

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) publicerar härmed noteringsprospekt med anledning av noteringen av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Noteringsprospekt finns tillgängligt på bolagets och Sedermera fondkommission AB:s respektive hemsida (www.neurovive.se och www.sedermera.se).

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen och någon nyemission av nya aktier sker inte i samband med noteringen. Noteringen innebär att handeln i NeuroVives aktie flyttas från handelsplatsen AktieTorget till NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap är den 10 april 2013. Handeln med NeuroVives aktier på AktieTorget upphör därmed och sista dag för handel på AktieTorget är den 9 april 2013. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, NVP, ISIN-kod SE0002575340. 

Rådgivare: Sedermera Fondkommission AB har varit rådgivare i samband med noteringsprocessen. 

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD
Telefon: 070-299 62 64
E-post: info@neurovive.se

Presskontakt:
Citigate Dewe Rogerson: Nina Enegren / David Dible
E-post: nina.enegren@citigatedr.co.uk
Telefon: +44 207 282 1050

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Telefon: 046-275 62 20 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Attachments

PDF