NeuroVive: NeuroVive listas på AktieTorget

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) listas på AktieTorget i morgon, fredagen den 3 oktober 2008. Inför listningen genomförde NeuroVive en emission, som tillförde bolaget drygt 9,5 MSEK före emissionskostnader och mer än 500 nya aktieägare.

NeuroVive:

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av nervcellsskyddande läkemedel för behandling av traumatisk hjärnskada och andra neurologiska skador, för vilka det i dagsläget saknas effektiva behandlingsmöjligheter. NeuroVive har visat att cyklosporin-A, som är en välkänd aktiv substans för andra registrerade ändamål, är ett ämne med kraftigt nervcellsskyddande egenskaper. 

NeuroVive har godkända världsomspännande patenträttigheter avseende nervcellsskydd med cyklosporin-baserade läkemedel vid akuta neurologiska skador. Bolagets första produkt NeuroSTAT® är färdig för kliniska prövningar. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning och utveckling av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande potential. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Tillfört kapital:
Det kapital som tillfördes via nyemissionen skall användas till genomförande av en klinisk fas I-studie med produkten NeuroSTAT®, med efterföljande möjlighet till marknadsregistrering i Europa och USA för befintliga ändamål samt för att inleda planeringen av en europeisk klinisk fas IIb-studie. Emissionslikviden täcker även produktion av NeuroSTAT® vid möjligt deltagande i en amerikansk fas III-studie.

Övrigt:
– Första dag för handel är i morgon, den 3 oktober 2008.
– Prospekt finns tillgängligt på bolagets (www.neurovive.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF