NeuroVive: Nyemissionen i NeuroVive framgångsrikt genomförd

Nyemissionen i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är nu genomförd. NeuroVive tillförs genom emissionen 9 538 000 SEK före emissionskostnader. Som ett resultat av emissionen breddas ägandet i NeuroVive med drygt 500 nya aktieägare.

1 255 000 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 SEK, har tecknats till en kurs om 7,60 SEK per aktie. Detta medför en ökning av aktiekapitalet med 62 750 SEK. Första dag för handel på AktieTorget beräknas bli den 3 oktober 2008. 

Det kapital som tillförs via nyemissionen skall användas till genomförande av en klinisk fas I-studie med produkten NeuroSTAT®, med efterföljande möjlighet till marknadsregistrering i Europa och USA för befintliga ändamål samt för att inleda planeringen av en europeisk klinisk fas IIb-studie. Emissionslikviden täcker även produktion av NeuroSTAT® vid möjligt deltagande i en amerikansk fas III-studie. 

VD Eskil Elmér kommenterar:
Med det kapital vi tillförs genom nyemissionen har vi goda förutsättningar att hålla ett högt tempo i vårt fortsatta arbete. Det är mycket positivt att det, trots det rådande marknadsklimatet, finns ett stort intresse för NeuroVive. Givetvis är det väldigt roligt att konstatera att så många investerare vill vara med på vår resa, vilket också bör främja en god likviditet i aktien. Jag hälsar alla er som har tecknat aktier hjärtligt välkomna som aktieägare i NeuroVive. 

Eskil Elmér
VD och CSO, tillika läkare och docent i experimentell neurologi vid Lunds Universitet

För ytterligare information kontakta:

Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress: Biomedical Center
BMC D10
221 84 Lund 

Attachments

PDF