NeuroVive: NeuroVive och Sihuan Pharmaceutical tecknar avtal om utveckling och kommersialisering av CicloMulsion® och NeuroSTAT® i Kina

Notera: Detta är en svensk version av engelskspråkigt PM publicerat av NeuroVive 2012-11-20
Beijing (Kina) och Lund (Sverige), 20 november 2012 – NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) meddelar i dag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. Avtalet gäller utveckling och kommersialisering i Kina av NeuroVives kliniskt mest utvecklade produkter CicloMulsion® och NeuroSTAT® för kardio- respektive neuroprotektion. Undertecknandet genomfördes vid en ceremoni på den svenska ambassaden i Beijing.

Sihuan Pharmaceutical är ett av de största inhemska läkemedelsföretagen på den kinesiska marknaden och marknadsledande inom den snabbväxande kinesiska läkemedelsmarknaden för kardio- och cerebrovaskulära sjukdomar. Avtalet ingås formellt genom Sihuan Pharmaceuticals helägda dotterbolag Sun Moral International (HK) Ltd respektive NeuroVives dotterbolag NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd. 

NeuroVives produkter CicloMulsion® och NeuroSTAT® är i klinisk fas för behandling av reperfusionsskador i hjärtat efter ballonsprängning i samband med hjärtinfarkt respektive traumatisk hjärnskada. För båda dessa indikationer är de medicinska behoven omfattande och det saknas för närvarande godkänd läkemedelsbehandling för att begränsa vävnadsskada vid dessa tillstånd.

Produkterna utvecklas för att skydda de energiproducerande mitokondrierna i skadade celler med målet att motverka intracellulära biokemiska reaktioner som kan leda till vävnadsskada efter reperfusion vid hjärtinfarkt eller efter traumatiska hjärnskador. Genom att skydda cellens mitokondrier kan NeuroVives produkter upprätthålla cellens energiproduktion och de skadade cellernas ordinarie skyddsmekanismer kan återställa cellen efter skadan. Både CicloMulsion® och NeuroSTAT® innehåller cyclosporin-A (ciklosporin) som skyddar mitokondriernas funktion genom att hämma ett protein, cyklofilin D.

Sihuan är ett av Kinas ledande läkemedelsföretag med landets största läkemedelsfranchise för den kardio- och cerebrovaskulära marknaden. Sihuan har en framgångsrikt historik inom såväl R&D och tillverkning som marknadsföring och försäljning inom denna marknad. Bolaget har ett landsomfattande distributionsnätverk, som täcker över 10 000 sjukhus genom mer än 3 000 distributörer, vilket gör det till en perfekt partner för lansering och marknadspenetration av NeuroVives produkter i Kina.

NeuroVives VD Mikael Brönnegård kommenterar:
”Vårt avtal med Sihuan är ett stort steg för NeuroVive och utgör en tydlig indikation på den stora potential mitokondriell medicin har i allmänhet, men är särskilt en bekräftelse på det omfattande arbete vi lagt ner på att utveckla cyklofilin D-hämmarna Ciclomulsion® och NeuroSTAT®. Sihuan är ett ledande kinesiskt läkemedelsföretag och det här avtalet kommer att tillföra betydande resurser, fortsatt produktutveckling, marknadsföringsexpertis och avsevärt påskynda kommersialiseringen av våra produkter i Kina. Jag ser framemot ett långt och framgångsrikt samarbete med Sihuan och jag är övertygad om att det kommer att leda till att NeuroVives produkter för behandling av akuta kardiovaskulära och neurologiska sjukdomstillstånd lanseras på den kinesiska marknaden, en marknad som bedöms vara värd över 2 miljarder yuan per år.”

Sihuans styrelseordförande och VD Dr. Che Fengsheng säger:
”Detta är ett genombrott för vår affärsutveckling eftersom det är första gången Sihuan Pharmaceutical samarbetar med ett välrenommerat internationellt läkemedelsföretag. Samarbetet sammanför Sihuan Pharmaceuticals konkurrensfördelar inom produktutveckling, marknadsföring och distribution med NeuroVives avancerade teknologi inom läkemedelsutveckling. Samarbetet kommer att berika vår produktportfölj och bredda vår inkomstbas. Vi tror att CicloMulsion® och NeuroSTAT® kommer att förstärka vår försäljning, bidra till vår långsiktiga tillväxt och befästa vår ledande position på den kardio- och cerebrovaskulära marknaden.”

Avtalet i korthet
Enligt avtalet ansvarar Sihuan för klinisk utveckling, regulatoriska processer och marknads-godkännande, lansering, marknadsföring, distribution och försäljning i Kina avseende CicloMulsion® och NeuroSTAT®. NeuroVivs skall förse Sihuan med CicloMulsion® och NeuroSTAT® för kliniska studier och, efter lansering, initialt förse Sihuan med kommersiella volymer av läkemedlen för distribution och försäljning genom Sihuan i Kina.

Sihuan Pharmaceutical skall betala upfront- och milestone-ersättningar till NeuroVive om totalt 35 miljoner respektive 12 miljoner yuan avseende CicloMulsion® respektive NeuroSTAT®. Utöver detta skall Sihuan även under tio år efter marknadsgodkännande betala en årlig royalty om 10 procent av nettointäkterna för dessa två produkter.

Avsikten är att Sihuan skall använda resultaten från kommande fas II/III studier i Kina, tillsammans med övrig data som tillgängliggörs av NeuroVive, bland annat från den pågående fas III studien (CIRCUS) i Europa, vid ansökan om marknadsgodkännande i Kina för behandling av reperfusionsskada vid hjärtinfarkt. En liknande plan för klinisk utveckling och kommersialisering i Kina av NeuroSTAT® avseende traumatisk hjärnskada kommer att utarbetas under 2013. 

Information om Sihuan Pharmaceutical AB
Sihuan Pharmaceutical (www.sihuanpharm.com) är ett ledande kinesiskt läkemedelsföretag och är störst på den kinesiska marknaden avseende försäljning av förskrivna läkemedel inom kardio- och cerebrovaskulära sjukdomar. Bolaget har en framgångsrikt historik inom R&D, marknadsföring och försäljning av läkemedel inom de ledande fem medicinska områdena i Kina, kardio- och cerebrovaskulära sjukdomar, centrala nervsystemet, metabolism, onkologi och infektionsmedicin.

Sihuan har ett väl differentierat försäljningsprogram och ett välutvecklat distributionsnätverk omfattande mer än 3 000 distributörer som marknadsför och säljer bolagets produkter till sjukhus och medicinska inrättningar över hela Kina. Sihuan har också marknadsledande kapacitet inom R&D och fokuserar särskilt på innovativa och first-to-market generiska läkemedel. Sihuan Pharmaceuticals aktie är sedan oktober 2010 noterad på Hong Kong-börsens huvudlista.

Information om NeuroVive Pharmaceutical
NeuroVive Pharmaceutical AB (www.neurovive.com) är ett svenskt läkemedelsbolag vars primära målsättning är att utveckla läkemedel för behandling av akuta hjärnskador, reperfusionsskada vid hjärtinfarkt och andra akuta skador där bevarandet av energiproduktionen i mitokondrierna är kritisk för sjukdomsprognosen. Bolagets forsknings- och utvecklingsprogram har fokus på framtagandet av nya varianter cyklofilinhämmare för nervcells- och hjärtcellsskydd samt studier av tekniker att transportera dessa läkemedelskandidater över blod-hjärn barriären till det central nervsystemet. NeuroVives aktie är sedan oktober 2008 noterad på AktieTorget (www.aktietorget.se), NeuroVive är sedan den 3 oktober 2008 listat på AktieTorget.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 60 00 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Attachments

PDF