NeuroVive: NeuroVive och to-BBB technologies BV tecknar avtal för utveckling av läkemedel mot stroke

NeuroVive Pharmaceutical AB och to-BBB, ett holländskt bioteknikbolag med en teknologi för transport av läkemedel över blod-hjärnbarriären, tecknar avtal som syftar till att utveckla läkemedel mot stroke och andra akuta neurodegenerativa sjukdomar genom att kombinera bolagens teknologier.

NeuroVives forskningschef Dr Eskil Elmér kommenterar:

”Samarbetet med to-BBB öppnar upp möjligheten att med våra läkemedel behandla hjärnskador där, i motsats till traumatiska hjärnskador, blod-hjärnbarriären är intakt. Det finns ett enormt stort medicinskt behov av behandling för patienter med akuta hjärnskador såsom vid stroke, hjärnskador uppkomna efter hjärtstopp samt vid ryggmärgsskador. Vid dessa tillstånd förhindrar blod-hjärnbarriären många läkemedel att nå hjärnan och de skadade områdena”. 

VD Mikael Brönnegård kommenterar:
”I dagsläget finns det inga primärt nervcellsskyddande läkemedel eller cellbehandlingar att erbjuda patienter som drabbats av akuta hjärnskador såsom stroke och ryggmärgsskador. Följaktligen har behovet aldrig varit större när det gäller att utveckla läkemedelsbehandling för dessa patienter. Affärsuppgörelsen och avtalet med to-BBB har potentialen att generera nästa generations cyklosporin-baserade nervcellsskyddande läkemedel vilket kan öppna upp stora marknader som exempelvis stroke. Detta utvecklingsarbete kompletterar NeuroVives kliniska prövningsprogram med NeuroSTAT® för traumatisk hjärnskada som fortgår enligt plan.”

VD Willem van Weperen, to-BBB kommenterar:
”Vi är mycket nöjda med avtalet och samarbetet med NeuroVive. Vi är övertygade att synergierna inom forskning och utveckling mellan to-BBB och NeuroVive samt de kliniska plattformarna inom respektive bolag kommer att resultera i ett mycket starkt partnerskap som kommer patienterna med dessa svåra hjärnsjukdomar till godo.”

NeuroVive finansierar den initiala utvecklingen fram till den prekliniska fasen varefter båda bolagen har kommit överens om att utveckla och kommersialisera produkterna tillsammans. 

Fakta om to-BBB
to-BBB är ett holländskt bioteknikbolag med fokus på förbättrad läkemedelstransport över blod-hjärnbarriären. Bolaget utvecklar nya behandlingsformer for sjukdomar i hjärnan genom att kombinera redan kända och på marknaden förekommande läkemedel med bolagets patentskyddade plattform för transport av läkemedel till hjärnan.
to-BBB huvudkontor ligger i Holland vid Bio Science Park i Leiden.

NeuroSTAT®
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporin-baserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare, för nervcellsskyddande bruk. Den aktiva substansen i NeuroVives första produkt NeuroSTAT®, cyklosporin-A, har i många år använts i människa i immunförsvarshämmande syfte, till exempel vid organtransplantationer. Den etablerade intravenösa cyklosporin-A-baserade produkten på marknaden för immunförsvarshämning innehåller såväl cremofor (Cremophor® EL) som etanol. Cremofor har rapporterats orsaka överkänslighetsreaktioner (anafylaxi) i behandlade patienter. Med NeuroSTAT®, en cremofor- och etanolfri produkt, avser NeuroVive kunna erbjuda vårdgivare en framtida användning av läkemedlet vid akuta neurologiska skador, till exempel för patienter med traumatisk hjärnskada. 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF