NeuroVive: NeuroVive offentliggör videopresentation

NeuroVive, som just nu genomför en nyemission, offentliggör idag en videopresentation. Denna finns tillgänglig på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida. I videon presenteras NeuroVive av bolagets VD och CSO Eskil Elmér.

NeuroVives VD och CSO Eskil Elmér, tillika läkare och docent i experimentell neurologi, berättar i presentationen om NeuroVive och dess verksamhet. Videopresentationen finns tillgänglig på såväl bolagets (www.neurovive.se) som AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). 

NeuroVive och dess pågående nyemission:
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av nervcellsskyddande läkemedel för behandling av traumatisk hjärnskada och andra neurologiska skador, för vilka det i dagsläget saknas effektiva behandlingsmöjligheter. 
NeuroVive genomför, inför listning på AktieTorget, en nyemission. 

– Teckningsperioden löper under tiden 11 augusti – 3 september 2008. 
– Teckningskursen är 7,60 SEK per aktie.

Analys från Smallcap:
På NeuroVives hemsida finns även en analys från Smallcap att ta del av.

För ytterligare information kontakta: 

Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Postadress: 
Biomedical Center
BMC D10
221 84 Lund

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolagets första produkt NeuroSTAT® är färdig för kliniska prövningar i människa. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning och utveckling av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande potential. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Attachments

PDF