NeuroVive: NeuroVive genomför investerarträff i Lund

NeuroVive genomför en nyemission och bjuder in till investerarträff i Lund måndagen den 1 september 2008. Det finns ett begränsat antal platser kvar, principen först till kvarn gäller. Förutom investerarträffen i Lund har NeuroVive genomfört en träff i Helsingborg och kommer att genomföra investerarträffar i Stockholm samt Ronneby under emissionstiden.

Investerarträff i Lund:

Datum och tid: 1 september 2008, klockan 10:00 till 12:00.
Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, 223 62 Lund. 

Inbjudan finns tillgänglig på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), under rubriken Torgdagar. 
För anmälan – se information i ovan nämnd inbjudan.

Pågående nyemission:
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) genomför, inför listning på AktieTorget, en nyemission om högst 15 010 000 SEK. Teckningsperioden löper under tiden 11 augusti – 3 september 2008. Teckningskursen är 7,60 SEK per aktie. Inför nu aktuell emission värderas NeuroVive till 89 832 000 SEK (pre-money). 

NeuroVives prospekt finns tillgängligt tillsammans med folder och teckningssedel, på bolagets (www.neurovive.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. 

Analys från Smallcap:
På NeuroVives hemsida finns även en analys från Smallcap att ta del av.

NeuroVive:
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av nervcellsskyddande läkemedel för behandling av traumatisk hjärnskada och andra neurologiska skador, för vilka det i dagsläget saknas effektiva behandlingsmöjligheter. NeuroVive har visat att cyklosporin-A, som är en välkänd aktiv substans för andra registrerade ändamål, är ett ämne med kraftigt nervcellsskyddande egenskaper. 

NeuroVive har godkända världsomspännande patenträttigheter avseende nervcellsskydd med cyklosporin-baserade läkemedel vid akuta neurologiska skador. Bolagets första produkt NeuroSTAT® är färdig för kliniska prövningar. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning och utveckling av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande potential. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information kontakta: 

Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Postadress: 
Biomedical Center
BMC D10
221 84 Lund

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolagets första produkt NeuroSTAT® är färdig för kliniska prövningar i människa. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning och utveckling av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande potential. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning

Attachments

PDF