NeuroVive presenterar på 9th Annual Biotech Showcase Conference

Lund den 3 januari 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att företaget kommer att presenteras på konferensen 9th Annual Biotech Showcase Conference som hålls den 9–11 januari 2017 i San Francisco, USA. Presentationen kommer att ge en uppdatering kring NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram.

Presentationen kommer att innefatta bolagets två särläkemedelsprojekt; NeuroSTAT® i klinisk fas II för behandling av traumatisk hjärnskada (TBI) och upptäcktsprojektet NVP015 riktat mot medfödda mitokondriella sjukdomar. Även de prekliniska utlicensieringsprojekten för den stora indikationen NASH, NV556 och NVP022, kommer att presenteras.

Presentationen sker den 11 januari kl.02.00 svensk tid (den 10 januari kl. 17:00 lokal tid, PST). Presentationen finns att följa både i realtid och i efterhand på

http://www.neurovive.com/investor/company-presentations/.

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:

Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com

Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel), www.neurovive.com                      

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2017, kl. 08.30.