NeuroVive presenterar på Rodman & Renshaw 18th Annual Global Investment Conference

Lund, den 7 september, 2016 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att företaget kommer att presenteras på konferensen Rodman & Renshaw 18th Annual Global Investment Conference som hålls den 11-13 september 2016 i New York, USA. Presentationen kommer att ge en uppdatering kring NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram.

Presentationen kommer att innefatta de två kliniska fas II-projekten kring förebyggande av akut njurskada (AKI) och behandling av traumatisk hjärnskada (TBI). Även det pre-kliniska projektet NVP015 riktat mot medfödda mitokondriella sjukdomar kommer att presenteras (nyligen publicerat i Nature Communications).

Presentationen sker den 13 september kl. 23.05 svensk tid (kl.17:05 lokal tid). Presentationen finns att följa både i realtid och i efterhand på http://www.neurovive.com/investor/company-presentations/.

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserat på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen.

NeuroVives projektportfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas, ett för akut njurskada (CicloMulsion®) och ett för traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i den kliniska studien CHIC. CicloMulsion utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. Forskningsportföljen består därutöver av två forskningsprogram i sen upptäcktsfas samt en substans i preklinisk utveckling.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap (NVP) och även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market under kortnamnet NEVPF.

För investerar och/eller mediafrågor, kontakta:  
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2016, kl. 14.00.