NeuroVive presenterar vid 10th Annual Biotech Showcase Conference

Lund, 3 januari 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), meddelade idag att bolaget kommer att presentera vid 10th Annual Biotech Showcase Conference, som hålls den 8–10 januari 2018 i San Francisco, USA.

Presentationen kommer att belysa bolagets projektportfölj, framför allt de kliniska utvecklingsprogrammen för traumatisk hjärnskada (TBI), med projektet NeuroSTAT som är i klinisk fas II-utveckling, samt genetiska mitokondriella sjukdomar, med projektet KL1333 som är i klinisk fas I-utveckling. Presentationen kommer även att täcka utvecklingen som sker inom bolagets prekliniska utvecklingsprogram, särskilt utlicensieringsprojekten inom NASH, NV556 och NVP022.

Presentationen hålls den 8 januari kl. 16:00 PST (9 januari kl. 01:00 CET). Ljud- och bildpresentation kommer att finnas tillgänglig på NeuroVives hemsida, http://www.neurovive.com/investor/company-presentations/.

Datum: Måndag 8 januari 2018

Tid: 16:00 PST

Lokal: Franciscan – A (Ballroom Level)

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Attachments

Release