NeuroVive tecknar private placement-avtal med Esousa Holdings LLC och genomför den första emissionen av Units

Lund den 18 juli 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), meddelar att bolaget tecknat avtal gällande en icke förmedlad så kallad private placement (”Placeringen”), till Esousa Holdings LLC (”Esousa”), ett privatägt New York-baserat förvaltningsbolag specialiserat på intressanta tillväxtbolag. Placeringen kommer att tillföra bolaget totalt 9 miljoner svenska kronor (SEK), uppdelat på två lika stora transaktioner. Den första transaktionen genomfördes idag.

Varje transaktion innefattar en emission av Units, där varje Unit består av en NeuroVive-aktie och en teckningsoption.

Styrelsen har beslutat att genomföra den första transaktionen om cirka 4,5 miljoner SEK och har emitterat 1 080 255 Units till Esousa för cirka 4,17 SEK/Unit. Emissionen av aktier och teckningsrätter genomförs med stöd av styrelsens bemyndigande från årsstämman 2017. Anledningen till avvikelsen från existerande aktieägares företrädesrätt är att investerarens teckning av Units är fördelaktig för bolaget jämfört andra alternativ till kapitalanskaffning och att bolaget får en strategiskt viktig institutionell ägare.

Teckningskursen är cirka 4,17 SEK per aktie, motsvarande 20 % rabatt på den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för en aktie under en femdagarsperiod direkt före transaktionsdatum och teckningsrätterna emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsrätt ger innehavaren rätt att förvärva ytterligare en aktie med 20 % rabatt på den volymvägda genomsnittskursen för en aktie under en tre-dagarsperiod före utnyttjandedatum. Teckningsrätterna kan utnyttjas från det datum de registreras och under en femårsperiod därefter. Genom denna första nyemission ökar bolagets aktiekapital med 54 012,75 SEK. Om teckningsrätterna utnyttjas kan aktiekapitalet öka med maximalt 54 012,75 SEK.

Den andra transaktionen på 4,5 miljoner Units kommer att äga rum senast före årets slut 2017 och ha samma villkor som den första transaktionen.

Esousa är ett privatägt förvaltningsbolag baserat i USA. Bolaget investerar i intressanta tillväxtbolag inom en rad olika områden. Esousa har genom åren investerat i ett antal olika Health Care-bolag.

Erik Kinnman, NeuroVives VD kommenterade: ”Det är mycket uppmuntrande att Esousa har valt NeuroVive som del av sina investeringar inom Life Science, efter såväl vår inlicensiering av det kliniska projektet KL1333 för mitokondriella sjukdomar till portföljen som de nyligen presenterade positiva resultaten i traumatisk hjärnskada-projektet. Finansieringen ger oss ett värdefullt kapitaltillskott som bidrar till utvecklingen och värdet av vår kliniska projektportfölj, så att vi kan utveckla dessa nya behandlingsmöjligheter för de patienter som så väl behöver dem.”

Bolaget har efter registreringen av de nya aktierna, 50 566 197 utestående aktier. 

Attachments

Release