Antal aktier och röster i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Lund den 31 juli 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att antalet aktier och röster i NeuroVive har ökat med 1 084 224. Detta som ett resultat av den under juli månad genomförda riktade emissionen samt teckningsoptionsprogrammet (serie 2016/2017:2)

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 50 566 197 aktier och röster i NeuroVive.  

Attachments

Release