NeuroVive: Unika vetenskapliga fynd i mänsklig hjärnvävnad

Forskare knutna till NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) presenterar unika vetenskapliga fynd som validerar verkningsmekanismen för den aktiva substansen i NeuroVives första produkt, NeuroSTAT®, i hjärnvävnad från vuxna människor. Därmed har forskarna bekräftat det som tidigare är visat i djurförsök. Dessa vetenskapliga fynd ökar ytterligare möjligheterna för att NeuroSTAT® skall kunna lanseras som det första effektiva nervcellskyddande läkemedlet.

De unika fynden presenteras i Washington DC på lördag:

Lördagen den 15 november 2008 kommer forskare knutna till NeuroVive, som är verksamma vid Lunds Universitet, att presentera vetenskapliga fynd vid årets SfN-möte (Society for Neuroscience) i Washington DC. SfN är världens största organisation för forskare och läkare med specialintresse för det centrala nervsystemet. SfN-mötet samlar årligen cirka 30 000 besökare och är det mest betydelsefulla vetenskapliga mötet inom området. Mer information finns att tillgå på SfN:s hemsida (http://www.sfn.org) och samtliga presentationer vid årets möte nås via http://www.sfn.org/am2008

Summering av studien och dess resultat:
Akuta skador på det centrala nervsystemet orsakar ansamling av höga kalciumnivåer i nervcellerna. Detta skadar i sin tur omvandlingen av syrgas och näringsämnen till kemisk energi, som behövs för att nervcellerna skall kunna överleva. Det är sedan tidigare i djurförsök väletablerat att cyklosporin kan öka nervcellernas motståndskraft mot höga kalciumnivåer genom att hämma cyklofilin-D, som finns i cellernas energiproducerande mitokondrier. Målet med den aktuella studien var att i mänsklig vävnad validera det som tidigare har visats i djurförsök. Resultaten från studien som genomfördes under ledning av NeuroVives VD och forskningschef Eskil Elmér visar: 

1. Att dysfunktion i mitokondrier som orsakas av höga kalciumnivåer även förekommer i mitokondrier från mänsklig hjärnvävnad.
2. Cyklofilin-D kan uppmätas i mänsklig hjärnvävnad. 
3. Att den aktiva substansen i NeuroVives första produkt NeuroSTAT®, cyklosporin-A, kan hämma cyklofilin-D och skydda funktionen i mitokondrier extraherade från mänsklig hjärnvävnad.

Dessa vetenskapliga fynd bekräftar att det som tidigare har visats i djurförsök även gäller för mitokondrier från det centrala nervsystemet i vuxen människa.

VD Eskil Elmér kommenterar:
Att undersöka mitokondrier från mänsklig hjärnvävnad har varit en enorm utmaning och det har möjliggjorts genom samarbete med japanska forskare vid Hachioji Medical Center utanför Tokyo. Vävnaden har kommit från neurokirurgiska operationer, där vävnadsbitar har opererats bort av sjukdomsorsak. Resultaten från vår studie är mycket tillfredsställande. Tillsammans med resultaten från pågående kliniska prövningar i patienter med traumatiska hjärnskador, som tidigare har kommunicerats, ökar våra nya forskningsresultat ytterligare möjligheterna för att NeuroSTAT® skall kunna lanseras som det första effektiva nervcellskyddande läkemedlet. 

Eskil Elmér
VD och CSO, tillika läkare och docent i experimentell neurologi vid Lunds Universitet

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida:www.neurovive.se
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF