NeuroVive: Suppleant lämnar styrelsen

Suppleanten Nils Stormby, 79 år, har meddelat styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB att han genast lämnar sitt uppdrag på grund av ”andra uppgifter och åtaganden inom medicinsk och demografisk vetenskap”. Nils Stormby var styrelseledamot i bolaget åren 2005-2008 och suppleant sedan den 30 maj 2008.

Styrelseordförande Greg Batcheller kommenterar:

Dr. Stormby har under flera år varit aktiv som tidig investerare, ledamot och nu senast som suppleant i NeuroVives styrelse. Vi är tacksamma för hans stora engagemang och för hans insatser i bolaget och uppmuntrar honom samtidigt i framtida verksamheter.

Greg Batcheller
styrelseordförande NeuroVive Pharmaceutical AB

VD Eskil Elmér kommenterar:
Nils Stormby har genom sina tidigare erfarenheter som entreprenör varit ett viktigt stöd i styrelsen under en rad år. För mig personligen har Dr. Stormby varit en stor inspiration från den dag han introducerades till NeuroVive av Lunds universitets förra fundraiser, Carina Skoglund. Han har som affärsängel i ett tidigt skede möjliggjort utvecklingen av vår första produkt NeuroSTAT. Dr. Stormbys närvaro i styrelserummet kommer att saknas och vi vet att han framgångsrikt kommer att driva sina nuvarande och framtida uppgifter och åtaganden.

Eskil Elmér
VD och CSO, tillika läkare och docent i experimentell neurologi vid Lunds Universitet

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress:
Biomedical Center
BMC D10
221 84 Lund 

Attachments

PDF