NeuroVive: Webbhearing med NeuroVives VD Mikael Brönnegård

Torsdagen den 26 april 2012 kl. 10.00 kommer Mikael Brönnegård, VD i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), att finnas tillgänglig för frågor via den webbhearing som arrangeras på AktieTorgets webbplats.

Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Information återfinns på www.aktietorget.se.

Teckningstiden i pågående företrädesemission pågår fram till och med den 4 maj 2012. Prospekt, folder och anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.neurovive.se och www.aktietorget.se).

För ytterligare information kontakta 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF