NeuroVive: NeuroVives presentation från Ängelholm tillgänglig

Den presentation som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) höll vid informationsträffen i Ängelholm igår, den 18 april 2012, finns tillgänglig via bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.neurovive.se ochwww.aktietorget.se).

VD Mikael Brönnegård och CSO Eskil Elmér informerade och svarade på frågor om bolaget, dess framtid och aktuell emission. 

För ytterligare information kontakta 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF