NeuroVive: Ytterligare ägarspridning av bolagets aktier

Storägaren Maas Biolab, LLC har, utanför marknaden, genomfört en försäljning av 200 000 aktier i NeuroVive, motsvarande ungefär 1,5 procent av det totala antalet aktier i NeuroVive. Maas Biolab, LLC, äger efter försäljningen ca 58,75 procent av aktierna i NeuroVive.

Maas Biolab, LLC, såväl som VD, ordförande och en rad styrelseledamöter omfattas som tidigare meddelats av ett lock-up avtal, som innebär att respektive fysisk och juridisk person förbinder sig att behålla åtminstone 85 procent av sitt innehav i NeuroVive under 24 månader räknat från första handelsdagen på Aktietorget. Den aktuella försäljningen och det i februari-mars genomförda aktieinbytet motsvarar sammantaget 11,9 procent av Maas Biolab, LLC:s ägande på dagen för notering av NeuroVive på Aktietorget.

Maas Biolab, LLC:s syfte med försäljningen är att finansiera sin egen verksamhet. Maas Biolab, LLC är ett läkemedelsutvecklingsföretag baserat i USA.

Affären administrerades av Sedermera Fondkommission AB.

VD Eskil Elmér kommenterar:
Maas Biolab, LLC är NeuroVives grundare och långsiktiga ägare och har med sina 58,75 procent av aktierna i företaget en betydande ställning. Genom försäljningen av de 200 000 aktierna kombinerar Maas Biolab, LLC sina intressen med NeuroVives ambition att öka handeln i NeuroVive-aktien.

För ytterligare information kontakta: 

Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF