NeuroVives aktie uppgraderad på OTC-marknaden i USA

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att bolagets aktie i USA har uppgraderats från handel på OTC Grey Market till OTC Pink. Uppgraderingen innebär ökad tillgänglighet och transparens och därmed möjlighet att attrahera ett större intresse från amerikanska investerare. Detta är i linje med bolagets strategi att öka närvaron i USA som är världens största läkemedelsmarknad.

Sedan mars 2014 har amerikanska investerare handlat elektroniskt med NeuroVives aktie i amerikanska dollar på OTC Grey Market utan behov av en svensk mäklare eller växling till svenska kronor. Aktier på OTC Grey Market listas dock inte publikt av alla mäklare då de inte tillhör OTC:s tre huvudkategorier (OTC QX, OTC QB och OTC Pink) vilket innebär att de regulatoriska kraven är lägre och att intresset för dessa aktier också vanligtvis är mindre omfattande.

Uppgraderingen till OTC Pink innebär att NeuroVives aktie får en bättre exponering i USA, bland annat genom att bolaget kan publicera pressmeddelanden via OTC:s nyhetstjänst, och förhoppningen är att detta kommer att öka det allmänna intresset för bolaget och attrahera fler amerikanska investerare.

– Vi har arbetat målmedvetet med att höja kännedomen om aktien i USA, bland annat genom att förstärka ägarbilden, och vi kan nu se att det börjar löna sig. Senast i maj genomförde vi en riktad emission mot välrenommerade institutionella ägare i USA och ett av våra mål med emissionen var just att höja bolagets status i Nordamerika, förklarar NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

OTC Pink är indelad i tre underkategorier baserat på bolagens informationsgivning, och NeuroVive tillhör den högst klassade Current Information-kategorin. 

Förutom en ökad synlighet och tillgänglighet för amerikanska investerare innebär uppgraderingen även att vi kommer att granskas hårdare i vår finansiella rapportering. Det utgör en ökad transparens gentemot marknadens aktörer som vi välkomnar, fortsätter Mikael Brönnegård.

NeuroVives aktie är registrerad hos OTC:s rapporteringstjänst för utländska aktier i New York med ticker-/kortnamnet NEVPF:US. Det går att följa utvecklingen för NEVPF:s aktiekurs på www.otcmarkets.com eller via amerikanska aktiemäklare.

Om OTC
OTC Markets Group är en öppen och transparent marknadsplats som gör det möjligt för investerare att handla med 10 000 amerikanska och globala värdepapper via den mäklare som passar dem bäst. OTC består av de tre huvudkategorierna OTC QX, OTC QB och OTC Pink och erbjuder dessutom handel via OTC BB och OTC Grey Market.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. NeuroVives läkemedelskandidat CicloMulsion® utvärderas i en pågående fas III-studie för behandling efter hjärtinfarkt (CIRCUS), och i en fas II-studie för akut njurskada (CiPRICS). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en fas II-studie för traumatisk hjärnskada. NeuroVives forskningsarbete omfattar även utveckling av läkemedelssubstanser för hjärncellsskada vid stroke samt för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller vice VD Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2015, kl 08:30 CET.

Attachments

Release