NeuroVives styrelseordförande avgår, ny ordförande vald

Lund den 7 november 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) tillkännager att Gregory Batcheller avgick som styrelseordförande i NeuroVive Pharmaceutical AB med verkan vid midnatt den 6 november 2017. Greg Batcheller har tjänstgjort som styrelseordförande den senaste 17 åren och var en av de sista ursprungliga styrelseledamöterna sedan bolaget grundades.  Han var anknuten till bolaget och dess ledning, och är en av bolagets största aktieägare.

Greg Batcheller ledsagade NeuroVive från att vara ett privatägt bolag till notering på Aktietorget och dess flytt till Stockholm NASDAQ Small Cap. Han gick i spetsen för många av bolagets tidigare initiativ i Asien. Greg Batcheller avsade sig sitt styrelsearvode, utan valde istället att erhålla ersättning genom konsultarbete för bolaget. Greg har examen i juridik från Lunds universitet och University of Toronto. Han är även styrelseordförande i två andra svenska bolag samt en skicklig entreprenör.

Baulos Capital och Maas Biolab är två av NeuroVives största aktieägargrupper. Fredrik Olsson från Baulos Capital och Marcus Keep från Maas Biolab är tacksamma för Gregs mångåriga tjänstgörande i styrelsen och hans ledarskap för bolaget och dess aktieägare. Fredrik Olsson har också tjänstgjort som styrelseledamot under ett år. Marcus Keep har varit styrelseledamot i 17 år.

Baulos och Maas önskar att NeuroVives styrelse ska arbeta utifrån ett nytt perspektiv framöver. Styrelsens oberoende från företagsledningen anses vara viktig för balansen och för att styrelse och företagsledning ska fungera optimalt. Baulos och Maas vill fokusera på att ta NeuroVives vetenskapliga upptäckter till partners för utlicensiering och till marknaden.

Efter Greg Batchellers avgång valde de fyra återstående styrelseledamöterna enhälligt att utse den sittande styrelseledamoten David Laskow-Pooley till ny styrelseordförande. David Laskow-Pooley kommer att genomföra mandatperioden som ordförande fram till och med bolagets årsstämma den 26 april 2018, då styrelsen årligen konstitueras. David är oberoende av företagsledningen.

David Laskow-Pooley har varit ledamot i NeuroVives styrelse sedan 2016. Han är även styrelseledamot i ett amerikanskt och två brittiska bolag, och har mångårig erfarenhet som tidigare styrelseordförande i flera brittiska bolag. Han är utbildad apotekare och godkänd som sakkunnig person (Qualified Person). David har arbetat vid stora läkemedelsföretag så som GlaxoSmithKline, Abbot och Amersham, samt vid mindre biotechbolag. Han har specialkompetens i att ta onkologiska strålningsbehandlingar till marknaden, och hans roller har inkluderat företagsfinansiering, strategisk positionering, forskning, tillverkning och försäljning av läkemedel, diagnostik och medicintekniska produkter.

“Det är en ära att bli utsedd till ordförande av mina kollegor i styrelsen. Jag kommer att fortsätta Gregs förtjänstfulla arbete och inkludera mina egna förmågor för att uppnå bästa möjliga resultat för NeuroVive. Jag ser fram emot att arbeta med styrelsen, företagsledningen och våra partners för att uppnå bästa möjliga resultat för de patienter som behöver våra läkemedel, samt för våra aktieägare,” sade David Laskow-Pooley.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Daniel Schales, kommunikationsdirektör, försorg den 7 november kl. 08:30.

För mer information, kontakta:

David Laskow-Pooley, styrelseordförande, NeuroVive

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Attachments

Release