Ökat individuellt ägande genom överföring av aktier från Maas Biolab, LLC

En av NeuroVives största ägare, Maas Biolab, LLC minskar sitt ägande med 359 304 aktier genom ett aktieinbyte riktat till svenska och amerikanska delägare. Inbytet av aktier innebär att Maas Biolab minskar sitt ägande från 15,24% till 13,94% av NeuroVive och att individuella ägare, bland annat inom NeuroVives ledning, styrelse och grundarkrets, ökar sina personliga innehav i bolaget.

– Maas Biolab fortsätter genom det härmed annonserade aktieinbytet sin sedan tidigare år etablerade strategi att öka andelen aktier i privata händer i NeuroVive. Liknande aktieinbyten, med olika omfattning, har genomförts vid fyra tidigare tillfällen under perioden 2009-2012, kommenterar NeuroVives styrelseordförande Greg Batcheller.

Överföringen av aktier från Maas Biolab, LLC till de enskilda ägarna sker utanför marknaden och beräknas vara genomfört senast 8 april 2014. Ökningarna av insynspersonernas innehav kommer att redovisas på sedvanligt sätt. Maas Biolab LLC:s sammantagna överföring (minskade innehav) kommer att redovisas som närståendeminskning för Eskil Elmér och Marcus Keep enligt regelverket på NASDAQ OMX.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2014, kl. 13.00.

Attachments

Release