Save the date: NeuroVive arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 9 oktober 2019

Lund den 20 augusti 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelar idag att bolaget arrangerar en kapitalmarknadsdag onsdagen den 9 oktober 2019 i Stockholm för investerare, analytiker och media.

För presentationerna står medlemmar ur NeuroVives ledning och styrelse samt externa auktoriteter inom medfödda mitokondriella sjukdomar. Programmet omfattar en översikt av bolagets verksamhet och strategi med djupare beskrivningar av de centrala projekten, bolagets externa samarbeten och den regulatoriska vägen mot marknadsgodkännande. Vidare görs en översikt av projektens kommersiella potential samt hur affärsutvecklingsarbetet fortskrider.

Dagen inleds med registrering från kl 13.30. Programmet startar kl 14:00 och kommer att avslutas med mingel och lättare förfriskningar kl 17:00.Eventet kommer att äga rumWallenbergssalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Presentationerna kommer att hållas på engelska och webbsändas. Filmen kommer sedan att finnas tillgänglig på NeuroVives hemsida. Ytterligare detaljer kring dagen kommer att presenteras framöver.

Om du önskar anmäla dig redan nu går det bra via e-mail till anmalan@neurovive.com

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 13:00.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av medfödd mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av medfödd mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är ytterligare ett projekt i klinisk fas. Forskningsportföljen omfattar också projekt för mitokondriell myopati, NASH och cancer. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).