Teckning i nyemission av ledande befattningshavare och styrelseledamöter

I den pågående företrädesemissionen i NeuroVive har stora delar av styrelsen och ledande befattningshavare för avsikt att delta.

Bland dessa kan nämnas följande personers åtaganden:

  • Greg Batcheller, styrelseordförande, har åtagit sig att teckna för sin andel motsvarande drygt 1 000 000 kr.
  • Mikael Brönnegård, VD, har genom övertagande av teckningsrätter från Eskil Elmér åtagit sig att teckna för ca 200 000 kr.
  • Johannes Ehinger, forskare i NeuroVive, har genom övertagande av teckningsrätter från Eskil Elmér åtagit sig att teckna för ca 1 400 000 kr.
  • Helmuth von Moltke med familj, styrelseledamot, har åtagit sig att teckna för motsvarande ca 725 000 kr.
  • Magnus Hansson, forskare NeuroVive, har åtagit sig att teckna för sin andel samt ytterligare aktier, motsvarande ca 400 000 kr.
  • Lennart Dreyer, styrelseledamot NVP Asia Ltd, har åtagit sig att teckna för sin andel motsvarande ca 350 000 kr.
  • Andreas Inghammar, grundare, har åtagit sig att teckna för ca 300 000 kr.
  • Jan Nilsson, COO, har genom övertagande av teckningsrätter från Eskil Elmér åtagit sig att teckna för ca 85 000 kr.

Teckningsperioden i den aktuella företrädesemissionen i NeuroVive pågår till och med den 27 januari 2014 och är öppen för såväl befintliga som nya investerare. Mer information om emissionen inklusive filmade intervjuer samt teckningsanmälan finns på www.irportalen.se/neurovive

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2014, kl. 15.50.

Attachments

Release