Träffa Ablivas VD live: fireside chat i Stockholm och Lund

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar (PMD), vill bjuda in intresserade aktieägare och investerare till en rolig och informell ”Fireside Chat” med bolagets VD Ellen Donnelly och medlemmar i Ablivas team, i Stockholm (28 september) och Lund (29 september).

Efter en lång tid med strikta reserestriktioner och tvådimensionella zoompresentationer vill vi bjuda in Ablivas aktieägare samt intresserade investerare till en informell sammankomst för att få höra mer om Ablivas strategi och inriktning direkt från Ellen Donnelly (VD) och Ablivas team. Amerikanen Ellen började på företaget som VD i februari 2021 men har inte kunnat komma till Sverige på grund av covid-restriktioner. Vi hoppas att Du kommer till Stockholm eller Lund i slutet av månaden för att få en uppdatering om företaget och för att ställa Dina mest angelägna frågor. Platserna är begränsade så svara snabbt för att registrera Dig.

Stockholm (centrum): 28 september, 17:00-18:00.
Lund: 29 september, 16:30-17:30.

Vänligen svara till anmalan@abliva.com för att registrera Dig. Mötesdetaljer kommer att tillhandahållas efter registrering.