World Mitochondrial Disease Week 2021

World Mitochondrial Disease Week är ett initiativ från International Mito Patients (IMP). Syftet med World Mitochondrial Disease Week är att öka medvetenheten om mitokondriell sjukdom (mito) på global nivå genom utbildning, insamling och påverkansaktiviteter. I år infaller veckan den 19 - 25 september.

Abliva uppmärksammar World Mitochondrial Disease Week genom filmer där vi fokuserar på att öka förståelsen i samhället för läkemedelsutveckling inom sällsynta sjukdomar, och mer specifikt för utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar för primära mitokondriella sjukdomar. Under veckan kommer vi att belysa det enorma ouppfyllda medicinska behovet inom området samt diskutera Ablivas eget arbete med att ta fram behandlingar för patienter med mitokondriella sjukdomar med våra två substanser i klinisk utveckling.


19 sep: Mitokondriell (Mito-) sjukdom


20 sep: Designa läkemedelskandidater för mitokondriell sjukdom


21 sep: Att leva med mitokondriell sjukdom


22 sep: Läkemedelsutveckling inom mitokondriell sjukdom samt Ablivas KL1333


23 sep: Ablivas kommande fas 2/3-studie med KL1333


24 sep: Utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar – Särläkemedel


25 sep: Fatigue vid primära mitokondriella sjukdomar: Förståelse för patientens upplevelse