Abliva AB Delårsrapport januari – september 2022

Ytterligare regulatoriska godkännanden för att starta KL1333-studien FALCON ⎮ World Mitochondrial Disease Week spred kunskap om mitokondriella sjukdomar

Tredje kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser tredje kvartalet (jul – sep 2022)

 • Abliva erhöll ytterligare regulatoriska godkännanden för att starta FALCON-studien med KL1333.
 • Abliva uppmärksammade årets World Mitochondrial Disease Week (18-24 september) genom filmer som fokuserar på att öka förståelsen i samhället för läkemedelsutveckling inom sällsynta sjukdomar, och mer specifikt för utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar för primära mitokondriella sjukdomar. Filmerna finns tillgängliga på Ablivas hemsida.

Finansiell information

Juli-september 2022*

 • Nettoomsättning: 31 (85) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 651 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -25 124 (-34 854) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,04 (-0,09) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,04 (-0,09) SEK

Januari-september 2022*

 • Nettoomsättning: 31 (103) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 212 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -67 688 (-86 624) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,11 (-0,24) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,11 (-0,24) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.