Abliva uppmärksammar World Mitochondrial Disease Week 2022

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biotechbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelar att bolaget kommer att uppmärksamma årets World Mitochondrial Disease Week genom filmer som släpps på Ablivas webbplats dagligen under veckan, 18 – 24 september.

I filmerna fokuserar vi på att öka förståelsen i samhället för läkemedelsutveckling inom sällsynta sjukdomar, och mer specifikt för utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar för primära mitokondriella sjukdomar. Under veckan kommer vi att belysa den viktiga roll som patienter har spelat för utformandet av vår strategi samt diskutera Ablivas strävan efter att kunna behandla patienter med mitokondriell sjukdom med våra två innovativa och unika substanser KL1333 och NV354. Vi får också träffa en patient, Daniela Gallo, och höra om hennes svårigheter med sjukdomen.

Med start den 18 september kommer Ablivas videor dagligen att läggas ut på https://abliva.com/sv/poster/presentationer/world-mitochondrial-disease-week-2022/ samt på bolagets YouTube-kanal och LinkedIn-sida.

World Mitochondrial Disease Week är ett initiativ från International Mito Patients (IMP). Syftet med World Mitochondrial Disease Week är att öka medvetenheten om mitokondriell sjukdom (mito) på global nivå genom utbildning, insamling och påverkansaktiviteter.
https://mitochondrialdiseaseweek.org.

Kommande event
Ablivas VD Ellen Donnelly kommer att presentera bolaget vid Aktiespararnas Aktiedagen Lund, på Elite Hotel Ideon den 26 september 2022 kl 16. Eventet sänds live och kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.aktiespararna.se/tv/live och http://www.youtube.com/Aktiespararna samt på bolagets hemsida www.abliva.com.

Anmäl dig till Aktiedagen Lund via följande länk: https://www.lyyti.fi/reg/Aktiedagen_Lund_5547.