Abliva arrangerar virtuell kapitalmarknadsdag den 23 juni

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 23 juni kl 15.00-16.30. Temat för dagen kommer att vara bolagets nya strategiska fokus på primär mitokondriell sjukdom, de viktigaste läkemedelsprojekten och marknadspotentialen.

Bakgrunden till bolagets strategiska inriktning kommer att belysas. Vidare de stora medicinska behoven inom primära mitokondriella sjukdomar, konkurrenssituationen samt marknaden. Möjligheterna inom särläkemedelsområdet kommer att beröras.

Planerna och den kliniska utvecklingen för nyckelprojekten KL1333 och NV354 kommer också att beskrivas.

Såväl externa som interna medverkande kommer att ge ett kliniskt perspektiv och ett investerarperspektiv på Ablivas verksamhet. Det kommer vidare att gå att ställa frågor till bolaget. Mötet kommer till största delen hållas på svenska.

Abliva AB är det nya namnet som ersätter det tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB. Namnbytet är ett led i bolagets förstärkta fokus på mitokondriella sjukdomar. Ablivas viktigaste projekt, KL1333 och NV354, är båda inriktade på primära mitokondriella sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat NeuroSTAT, planeras efter icke utspädande finansiering läggas i ett separat bolag för att ge projektet bästa möjligheterna till resurssättning och vidare utveckling till marknaden.

Närmare information om program och medverkande kommer att publiceras inom kort. Under tiden ber vi er boka in eftermiddagen i era kalendrar.

Länk till kapitalmarknadsdagen kommer att finnas på Ablivas hemsida: www.abliva.com.
Frågor kan ställas till ir@abliva.com.

Välkomna den 23 juni!