Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att antalet aktier och röster i Abliva har ökat med 83 720 875, som ett resultat av fullständigt genomförd registrering av företrädesemission, beslutad av styrelsen den 19 februari 2020 samt godkänd på extra bolagsstämma den 17 mars 2020.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 269 673 466 aktier och röster i Abliva AB.